List of Politicians in Zamfara, Birnin Magaji-Kiyaw from 1999 to date

Nura Daihiru

Member House of Assembly Birnin Magaji-Kiyaw

2019 - now

Zamfara
1 position spanning 1 term